bg main kulturniManagmenty

Kulturní management

Zapíšeme vaši obec či město na společenskou a turistickou mapu.

Pomůžeme vám efektivně zhodnotit doposud nevyužité nemovitosti či veřejný prostor a přilákat do vaší obce nové návštěvníky.

Nabízíme kulturně společenskou analýzu vaší lokality včetně dramaturgického plánu a produkčního zajištění.

  • Analýza kulturně společenského prostředí
  • Kulturní historie
  • Dramaturgická činnost